Strona główna

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Pedagog szkolny

 

Filia w Żegotach

Doradztwo zawodowe

Gazetka szkolna

Galerie

Kontakt

Projekt „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”

 

 

 


  Pedagog szkolny

  mgr Aleksandra Bilicka 


 

Zasady współpracy pedagoga szkolnego:

Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga:

o       gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,

o       gdy ktoś naruszy ich prawa;

o       gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;

o       gdy potrzebują pomocy i rady;

o       gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;

o       gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać:

o       pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:

o       trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradnią specjalistyczną;

o       problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);

o       uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

o       pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;

o       analizy opinii i orzeczeń o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;

o       współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;

o       wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);

o       wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym);

o       wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.

 

 

 

 

DOKUMENTY SZKOLNE:

Statut\statut Kiwity.htm

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODO

 

Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

 

 

 

 

ARCHIWUM:

Zespół Szkół w Kiwitach

Publiczne Gimnazjum w Kiwitach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentysta - Olsztyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016. Zespół Szkół w Kiwitach. Wszystkie prawa zastrzeżone.